Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Solina  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Solina

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Solina.

Mapa Geoportal Solina
Mapa z granicą gminy Solina

Dane urzędu

Urząd Gminy Solinaul. Wiejska 2Polańczyk, 38-610

Tel: 13 4692118

Fax: 13 4692321

Elektroniczna skrzynka podawcza: /e7x86jt5md/SkrytkaESP

E-mail: urzad@esolina.pl

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Solina: 1821052

Witryna: www.esolina.pl

Władze lokalne: Wójt Adam Piątkowskiurzad@esolina.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Soliny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Solina to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Solina na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Soliny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Soliny, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Soliny

Gmina Solina w liczbach

Powierzchnia gminy Solina*

185 km2

427 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Solina*

5 310 mieszkańców

1732 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Solina*

29 mieszkańców na km2

2190 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Solina

Geoportal Solina prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Solina, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Solina.

Dostęp do danych Geoportalu Solina

Jak powstał Geoportal gminy Solina?

Geoportal Solina powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Solina, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Solina.

Geoportal Solina umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Solina oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Solina, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Solina

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Solina?

Informacje na Geoportalu Solina

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Solina?

Korzyści z Geoportalu Solina

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Solina?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Solina.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Solina łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Solinie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Soliny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Solina, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Solina oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Solina. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Soliny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Soliny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Solina. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Solina.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Solinie.

  Geoportal gminy Solina posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Solina. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Solinie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Solina przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Solinie.

  W Geoportalu Solina przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Solina. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Solinie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Solina zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Solina, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Solina oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Solina.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Solina. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Solina są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Solina podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Solina.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Solinie. W Geoportalu gminy Solina udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Solinie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Solina.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Solina. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Solina.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Solina, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Solina. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Solina.

 • Zabytki w gminie Solina

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Solina. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Solina oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Solina.

 • Informacje o wyborach w gminie Solina

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Solina. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Solina i wiele istotnych informacji.

Geoportal Solina dla mieszkańców

Geoportal Solina jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Solina. Na mapie Soliny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Solina mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Solina. Korzystając z map Geoportalu gminy Solina w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Solina są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Solina dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Solina dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu